Basmi FIP™ Malaysia
 • Deliveries are from 9.00am - 4.00pm Monday to Friday and 9.00am to 12pm Saturdays. No deliveries on Sundays Join Our Community
icon-search
 • Basmi FIP™ Malaysia |
  Basmi FIP™ Malaysia |
 • Basmi FIP™ Malaysia |
  Basmi FIP™ Malaysia |
 • Basmi FIP™ Malaysia |
  Basmi FIP™ Malaysia |
 • Basmi FIP™ Malaysia |
  Basmi FIP™ Malaysia |

Pilihan Rawatan FIP Kucing

Penemuan Perubatan Penyelidikan AS dalam Rawatan Berkesan Bagi FIP Kucing Menggunakan Ubat Anti-Virus GS-441524. Dalam 4 Tahun Terakhir, Semakin Ramai Doktor Veterinar menggunakan GS-441524 untuk Rawatan FIP Bagi Kucing, dan Penggunaannya Di Seluruh Dunia Mendapatkan Kucing FIP Sembuh.

Lebih Banyak

Basmi FIP™ provide effective clinical proven FIP Cats treatment against Feline Infectious Peritonitis (FIP). We also organise online and offline seminars to educate doctors, rescuers, and cat owners across SE Asia on how to effectively treat FIP in cats and the proper handling of cats during and after the treatment.

Basmi FIP ™ memberikan rawatan FIP terbukti klinikal yang berkesan terhadap FIP Kucing. Kami juga mengadakan seminar dalam talian dan luar talian untuk mendidik doktor, penyelamat, dan pemilik kucing di seluruh Asia Tenggara mengenai cara merawat FIP pada kucing dengan berkesan dan pengendalian kucing yang betul semasa dan selepas rawatan.

Basmi FIP™ 提供有效的临床证明治疗猫传染性腹膜炎 (FIP)。 我们还组织线上和线下研讨会,教育东南亚的医生、救援人员和猫主人如何有效治疗猫的 FIP 以及治疗期间和治疗后对猫的正确处理。

Your cart is currently empty.
Continue shopping